Zo zamyslenia pátra Milana Bubáka: Ako liečiť pýchu?