Miesto a poslanie kresťanskej kultúry v dnešnej Európe