Z tretej meditácie pápeža Františka: Kristova dobrá vôňa a svetlo jeho milosrdenstva