Prečo treba Boha slovne prosiť a prečo Mu nestačia naše slzy?