Zamyslenie: Blahoslavený! Ale nie pre úspech - Félix Mária OFM