Svätý Otec v rannej homílii: Naše úsilie otvára dvere Duchu Svätému