Z katechézy pápeža Františka: Rodičia odovzdávajú deťom iskru Božej lásky