Z rannej homílie Svätého Otca: Nech v nás nevyhasne nostalgia po Bohu