Z homílie na záver Svetového stretnutia rodín: Prorocké gestá rodinnej lásky