Pápež kubánskym rodinám: Rodina chráni pred roztrieštenosťou a anonymitou