Z komentára Juraja Vitteka: Pochod za život – silové riešenie?