Kardinál Rylko rok pred Svetovými dňami mládeže v Krakove