Z homílie pápeža Františka v Ekvádore pri omši obetovanej za rodiny