Z komentára Jozefa Kováčika: Potešovať a byť potešovaný