Z rannej homílie pápeža: Dokážem sa priblížiť k vylúčeným?