Z rannej homílie pápeža: Aby viera došla až ku vreckám