Generálna audiencia: Rodina s chorým členom je školou solidarity