Svätý Otec v rannej homílii: Kresťanská pokora nie je masochizmom, ale láskou