Správa o jubilejnom roku - Roku milosrdenstva je prijatá s veľkou radosťou.