Generálna audiencia: Svet potrebuje seniorov, ktorí sa modlia