Máte ochotu verejne sa angažovať v zápase o pokoj a mier vo svete?