Mladý muž zabitý štyrmi útočníkmi - vzkriesený po približne 1 hodine od smrti po modlitbách jeho cirkvi