Stopäťdesiatročné jubileum otca národa – Andreja Hlinku