Ustanovenie lektorov a akolytov a prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňazstva - príručka pre seminaristov