Cirkevné pamiatky

Časť portálu Cirkevné pamiatky je projektom Konferencie biskupov Slovenska, ktorý je technologicky realizovaný v rámci portálu Christ-Net.Sk.

Po obsahovej stránke majú účasť na realizácii projektu aj pracovníci slovenského zastúpenia Interpolu, ktorí zabezpečujú informácie o nájdených umeleckých dielach, ktoré treba identifikovať a ktoré by mohli byť pôvodne vo vlastníctve Katolíckej cirkvi.


Stránky o pamiatkach sú kategorizované nasledovne:

Nájdené pamiatky
Pamiatky, ktoré boli niekde vo svete nájdené a sú Interpolom ponúknuté na identifikovanie.
Odcudzené pamiatky
Pamiatky, ktoré boli z majetku Cirkvi odcudzené a sú hľadané.
O pamiatkach
Informácie o pamiatkach a iné publikované pamiatky, ktoré nepatria do kategórií Nájdené a Odcudzené pamiatky.


Časť portálu Cirkevné pamiatky súčasne obsahuje informácie o správe a fotodokumentácii pamiatok, a tiež základné informácie, čo robiť v prípade krádeže, resp. nálezu pamiatok.

Redakčné články

  • 25.03.2007 - 12:21
    ZELENÝ ŠTVRTOK Na úvod
  • 25.03.2007 - 12:11
    STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA Na úvod Drahí bratia a sestry, vítam vás na dnešných bohoslužbách. Rímska...
  • 25.03.2007 - 12:07
    UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA Na úvod Tajomstvá Pánovho umučenia, obnovované v spomienke Cirkvi, sú už...
  • 25.03.2007 - 12:01
    PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA Na úvod Drahí bratia a sestry, bohoslužobné texty dnešného dňa sa upierajú...
  • 24.03.2007 - 19:51
    KVETNÁ NEDELA (ak sa koná procesia) Na úvod Tento komentár treba predniesť ešte pred začatím...
  • 16.11.2006 - 03:59
    Chcel by som uviesť na zamyslenie i pre poučenie časť homílie autora z druhého storočia po Kristovi...
  • 06.06.2006 - 00:00
    Milé čitateľky a čitatelia, 25. apríla 2005 si Svätý Otec na audiencii s úsmevom spomínal, že keď v...
  • 16.04.2006 - 00:00
    Je to úžasný čas, v ktorom chrámom zaznieva "Toto je noc"... Je to úžasný čas, v ktorom slávime...
  • 14.04.2006 - 00:00
    Mystérium kríža, pred ktorým nielen na Veľký piatok stojíme, presahuje každého z nás. A pravdu...
  • 16.03.2006 - 01:00
    Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...