Srdce všetkých sŕdc!

Jeho ruky hladkali deti, uzdravovali chorých, kriesili mŕtvych k životu a všade robili dobre.
Prečo ho potom ukrižovali?

Chceli mu azda brániť v tom, aby viac k ľuďom nebol dobrý a milosrdný?
To predsa nie je možné! S rozpätými rukami bude stále hovoriť: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28).
Jeho nohy boli zaprášené, unavené a boľavé, keď sa ponáhľal nájsť stratenú ovcu...

Prečo ho ukrižovali? Azda chceli prekaziť jeho víťazný postup vo svete? Nemožné! Svet patrí jemu! On bude kraľovať! Jeho kráľovstvo nebude mať konca...

Jeho Srdce! Srdce všetkých sŕdc! Prišiel preto, aby priniesol oheň do sŕdc ľudí. Praje si, aby sa tento oheň rozšíril.
Ale prečo do tohto Srdca vrazili kopiju? Azda chceli, aby už viac nemohlo milovať? Aká veľká je hlúposť ľudí a aká hrozná ich zloba!

Ale nie! Toto Srdce vždy a všade rozšíri silu a moc svojej lásky.

Albino Luciani - Verím
myšlienky k vyznaniu viery Cirkvi

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články