Napriek tomu

Radosť – to je slnečná chvíľa, dostávame ju do daru.
Humor – to je slnečnica, musíme ju zasadiť a pestovať.
Max Rössler

Zaiste je pravdivá často citovaná veta: „Humor je, keď sa človek napriek tomu smeje!“

Toto „napriek tomu“ sa vzpiera tiesniacemu smútku, smutnej skúsenosti. Bráni sa vrtochom zlej nálady, zlostným pichnutiam. Nastupuje proti moci temnosti.
Šťastný je ten, kto proti hrozivej čierňave rozprestrie jasný smiech. Ale úsmev je aj dobrá obrana.
Áno, v ňom najviac zažiari to tiché, teplé svetlo, ktoré naši predkovia nazvali „hilaritas“ - veselosť.
Ona je pôvabný a žičlivý protiklad onej neresti, ktorej sa naši predkovia obávali ako hriechu: „pigritia“ - čierny, pochmúrny, bezútešný smútok.
Taká veselosť môže byť vlohou, v tom prípade patrí k najcennejším milostiam v našom živote. Častejšie však je úlohou, v tom prípade patrí k najdôležitejším cvičeniam zvládnutie života. Lebo iba ten, kto rozumie svojej duši, sa dokáže – práve vďaka takej veselosti – obetovať.
A iba v obetovaní dokážeme získať svoj život!

Max Rössler – Objav radosť

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články