Medzi riadkami

Milujúca matka inak opatruje, inak pridája, umýva, hladká,
láska, dotýka sa, prihovára, spieva a ochraňuje -
ako matka, ktorá to z akýchkoľvek dôvodov nedokáže.

František Koukolík

Všetko je vraj inak. Inak sa niekedy niečo hovorí a inak sa to myslí. Dvaja sa môžu pozerať na tú istú vec, ale každý ju vníma inak.

Poznáme príslovie: „Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.“ Hoci technicky môžu obaja postupovať úplne rovnako, ich vnútorný postoj k tejto práci môže byť celkom iný, rozdiel môže byť v ich citovom náboji a v inej motivácii.
Je to práve vnútorný postoj, naladenie, povaha, sklony, vlastnosti a aktuálny stav psychiky a tela, ktoré sa vtláčajú do každej ľudskej činnosti, a tým ovplyvňujú jej výsledok. Dá sa povedať, že zapisujú „medzi riadky“.
Mnoho dobrých psychológov vie čítať medzi riadkami. A hoci sa v slovách knihy odvíja spisovateľov literárny príbeh o vymyslenej osobe, oni dokážu čítať aj medzi riadkami a vycítia jeho osobnosť.
Práve tak je to aj v oblasti výtvarného umenia alebo hudby. Prístup k dielu sa však dá spoznať aj v práci remeselníka. Ide o nezameniteľný rukopis prístupu.
Ruka a duša milujúcej matky hladká svoje choré dieťa úplne inak, ako ho pohladí ruka riaditeľky nadácie pre postihnuté deti. Prvej žene ide v pohladení vždy o dieťa, druhej žene môže ísť iba o reklamu.
Nie teda iba činnosť dlaní, ale obsah duše, nie teda mnoho slov, ale úmysly srdca sú tým, čo Boh odmení a čo človeku prospieva. Už v prvej knihe Samuelovej Písmo hovorí, že nejde o to, na čo sa človek pozerá, lebo vidí iba to, čo má pred očami, kým Pán hľadí na srdce.

K radosti ľudskej duše patrí poznanie, že v láske je dôležitejšie, čo sa píše medzi riadkami jej vyznania, než to, o čom hovoria samotné slová.

Max Kašparů – O radostiach ľudskej duše

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 16.03.2006 - 00:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 21.09.2004 - 23:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 13:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...
 • 25.05.2003 - 23:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...
 • 17.04.2003 - 23:00
  Pod ťarchou ľudskej zloby a biedy dívaš sa cez pramienky krvi, ktoré otvárajú všetky póry, aby sa v...
 • 07.04.2003 - 11:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 11:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 00:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...
 • 21.04.2002 - 23:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 00:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...