Prosba za správny pohľad

Ďakujem Ti, Pane, za oči, tie otvorené obloky do veľkých diaľok,
ďakujem Ti za pohľad, ktorý nesie moju dušu k druhým ľuďom,
ako láskavý lúč nesie svetlo a teplo Tvojho slnka k zemi.
Pane, urob, aby moje oči boli jasné, aby môj pohľad prebúdzal hlad po čistote.
Daj, aby som nikdy nesklamal, nikdy nebol zúfalý,
ale schopný obdivovať, žasnúť a uvažovať.

Daj, aby sa moje oči dokázali zatvoriť, aby Ťa opäť mohli lepšie nájsť,
nech sa však nikdy neodvracajú od sveta len preto, že majú pred ním úzkosť.
Daj, aby môj pohľad bol dosť hlboký, aby poznával Tvoju prítomnosť vo svete,
aby sa moje oči nikdy nezatvárali pred biedou ľudí.
Pane, nech je môj pohľad triezvy a pevný, no nech sú moje oči schopné súcitu a plaču.
Urob, aby môj pohľad nepoškvrnil toho, na koho sa díva, aby nevyvolával smútok,
ale radosť, aby nemiatol, ale upokojoval, aby neviedol do zajatia, ale pozýval
a povzbudzoval na rast nad seba samého.
Odovzdávam Ti svoje oči, aby vtedy, keď sa budú dívať na ľudí,
mojich bratov a sestry, bol si to Ty sám, kto sa na nich díva a skrze mňa im dáva svoje znamenia.

M.Quoist

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články