Zápas o dobro

Nie je ľahké byť kresťanom. Na tomto svete niet ani jedného dospelého, ktorý by bol dobrý a nebol by sa predtým o to usiloval. Vidíte čestného človeka? Niekoho, kto je skutočne kresťanom? Bez obáv môžete s istotou povedať: „Tento tu, ak je dobrý, tak to znamená, že ho to stálo veľa námahy.“

Musíme sa namáhať, ak chceme byť dobrí. Ale potom príde odplata, potom nás Pán odmení. Na tomto svete – na to musíme myslieť – niet trvalej blaženosti.
Tu a tam zažijeme zlomky šťastia, ale to nie je trvalá blaženosť. Tá je len v raji.
Majme teda odvahu zostať spojení s naším Pánom Ježišom Kristom.
Snažme sa byť dobrými, nech to stojí čokoľvek, akékoľvek obety. Pán nám to odplatí a odmení nás.

Albino Luciani - Verím
myšlienky k vyznaniu viery Cirkvi

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články