Súradnice

Ak chce niekto preplávať oceán, nestačí mu iba loď, zásoba potravín a pitnej vody, ale musí rozumieť pravidlám námornej plavby, kompasu na palube, ovládať vysielačku a vyznať sa aj vo hviezdach nad hlavou.

Musí poznať svoje miesto na súradniciach severnej i južnej šírky a východnej i západnej dĺžky, aby v prípade núdze bol schopný udať svoju polohu.
Každý z nás pláva v čase svojej existencie. Tu sú zbytočné potravinové zásoby aj vysielačka.
Buďme múdri. Aj v čase sa dá zablúdiť.

Inými slovami...

Boh je tvorcom času i večnosti.
Prvý nám už dal, druhú pripravil.
Pri hľadaní svojho miesta v prítomnosti je vhodné riadiť sa podľa jeho súradníc.

Max Kašparů – Inými slovami

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články