Božie kráľovstvo

Pán povedal: „S Božím kráľovstvom je to, ako keď človek hodí semeno do zeme“ (Mk 4, 26).
Božie kráľovstvo je skutočnosť asi oveľa tajomnejšia, ako si dokážeme predstaviť.

Príchod Božieho kráľovstva je spájaný s príchodom Ježiša Krista na zem – vtedy akoby sa obnovila Božia vláda nad stvorením. Kresťania všetkých generácií hľadajú, ako dať Božej vláde priestor. Božie kráľovstvo rastie, keď dovolia Bohu vládnuť vo svojich srdciach a v spoločenstve Cirkvi, keď žijú podľa princípu Božieho kráľovstva. Nemá nič spoločné s ovládaním druhých. A nemôžeme jednoducho povedať – Cirkev je Božie kráľovstvo. Rovnako nejde len o eschatologickú vyhliadku, teda o stav bytia, ktorý nás čaká po smrti.

Božie kráľovstvo začína tu a teraz, je už medzi nami. No bude aj potom, v plnosti, ktorú nedovidíme. Je to nesmierne tajomstvo. Tajomstvo Božieho života, ktoré sa odohráva skrze Ducha v každom z nás, ale i v Cirkvi ako takej; zasahuje aj do dejín sveta. Ono je v nás, vrastá do nás a my vrastáme do neho.

Vojtĕch Kodet – Učeníctvo

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články