Chudobní

Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.

Chudobní sú tí, ktorým chýbajú materiálne a duchovné hodnoty.
Chudobní sú hladní a smädní.
Chudobní sú bezdomovci, vykorenení, postihnutí, chorí.
Chudobní sú osamelí.
Chudobní sú nevedomí a zúfajúci.
Chudobní sú bez potechy.
Chudobní sú surovci.
Chudobní sú znechutení, hriešnici, posmeškári.
Chudobní sú nežiadúci, tí, čo stoja na okraji spoločnosti.
Chudobní sme určitým spôsobom aj my sami.

Počúvaj, čo hovorí Láska – Myšlienky Matky Terézie

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články