Koho má najviac rád?

Pýtala sa pani katechétka na náboženstve: "Deti, koho má Pán Boh najviac rád?"
Jedno dievčatko odpovedalo: "Pán Boh má zo všetkých ľudí najviac rád všetkých."

K takej odpovedi je potrebné pani katechétke zablahoželať, lebo sa jej podarilo priviesť deti k poznaniu Boha, aký v skutočnosti je, a nie ako si ho my ľudia niekedy predstavujeme.
Boh nie je nejaké morálne zriadenie, ale Otec, ktorý vychováva. Niekedy možno trochu prísne, ale i to, čo chápeme ako trest, je prejavom jeho lásky.
Boh nás miluje bez podmienok takých, akí sme. Niektoré prejavy lásky však závisia od nášho otvorenia sa Bohu, od rastu našej lásky k nemu.

Len láska dokáže lásku oceniť. Kto sa cíti byť Bohom milovaný, dokáže prekročiť svoj vlastný tieň.

Z knihy Mons. Jiřího Mikuláška Stříbrné vteřiny.

Zdroj: www.biskupstvi.cz

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články