Farební svätí

Pane, prosím ťa,
daruj mi humor a milosť porozumieť vtipu,
nech mám radosť zo života a dokážem rozdávať radosť aj iným.

Sv. Thomas More

Na hodine náboženstva sa pán farár opýtal detí, kto je podľa nich svätec.

Okrem dobrých aj menej dobrých odpovedí si tiež vypočul, že svätec je ten, kto farebne žiari. Nerozumel tejto odpovedi, preto požiadal o doplnenie. Dieťa vysvetľovalo, že na dedine, kde býva jeho babička, majú na kostolných oknách farebné sklíčka, vitráže, kde sú zobrazené postavy svätcov. Keď pri nedeľnej svätej omši svieti do kostola slniečko, jeho svetlo prechádza farebnými sklíčkami a obrazy svätých žiaria farbami.
Takto si môže svätého predstavovať iba dieťa.

Predstava dospelých veriacich už býva prozaickejšia, zároveň však chudobnejšia a v určitom smere aj skleslejšia.
Podľa ich predstáv musí byť svätec bezdetný, lebo rodičovské povinnosti nedovoľujú naplno sa venovať svätosti. Teda predovšetkým by mal byť slobodný, lebo v manželstve dochádza aj k sexuálnemu spolužitiu – a ako je známe, pre kandidáta svätosti to nie je práve žiadúce. Nadovšetko by však mal vystupovať veľmi vážne. Odporúča sa až smrteľná vážnosť, alebo ešte lepšie – mal by sa chovať priamo smrteľne. Veselá myseľ , dobrá nálada a zmysel pre humor sú dozaista pochybné a nevypočítateľné vlastnosti.

Osobne si myslím, že práve takéto predstavy napĺňajú nebo smiechom. Ak sa svätý niečomu smejú – a nemusia to byť iba tí, čo sú uvedení v kalendári -, sú to predovšetkým naše pokrivené predstavy o náplni ich svätosti.

Život svätcov je skutočne farebný. To dieťa malo svojím spôsobom pravdu.
Pri svätosti ide v princípe o dve veci: byť kresťansky poctivý na mieste, kam nás Boh povolal, a žiť svoje poslanie radostne. Či už ako vyznávač, panna, alebo mučeník. Preto si myslím, že bez radosti sa nedá kráčať ani po zemi, ani do neba.

K radosti ľudskej duše patrí zmysel pre humor a veselé srdce. Svätý Pavol nás k tomu vyzýva v Liste Filipanom, keď píše: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa“. (Flp 4, 4)

Max Kašparů – O radostiach ľudskej duše

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články