V kresťanstve nejde v prvom rade o dokonalé správanie

Kresťanstvo sa na prvom mieste nezaoberá predvádzaním či rozoberaním detailov dokonalého ľudského správania. Prvoradým záujmom kresťanstva je odovzdávanie lásky, ktorá nám ako jediná umožní byť dokonale ľudskými. Keď k tomu príde, dokonalé ľudské správanie príde samé od seba.

Toto môže prebehnúť i v našom živote, pokiaľ dovolíme Božej láske, aby nás prenikla, Duchu Božiemu, aby nás naplnil. Našim cieľom je teda nechať sa preniknúť láskou, ktorá bola hnacou silou Kristových skutkov, nechať sa naplniť Duchom, ktorý bol zdrojom Kristových slov a činov.

Nemáme kopírovať Krista

Evanjeliá nás nevyzývajú, aby sme Krista kopírovali. Opakovane nás ale vyzývajú, aby sme do Krista vstúpili a nechali, aby nás prenikol. Tak nás môže oživovať svojim Duchom.
Jeho Duch pôsobí najlepšie u tých, čo majú oči dokorán otvorené a vidia, ako nesmierne Boha potrebujú, a ich srdce a myseľ sú otvorené ho prijať.

Podľa D. Torkingtona z knihy: Neztrácet naději, vyd. Karmelitánske nakladateľstvo
Zdroj: www.pastorace.cz

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články