Vzpriam sa vo svojom žiali

Pýtam sa: „Dokážeš stáť vzpriamene vo svojej bolesti, osamelosti, strachu a skúsenosti, že ťa niekto zavrhol?“ Hrozí ti totiž nebezpečenstvo, že vplyvom týchto pocitov stratíš pevnú pôdu pod nohami. Dlho sa ich nebudeš môcť zbaviť. Stále budeš v pokušení dať sa nimi pohltiť. Tvojou úlohou je priznať si ich a prežívať ich, ale nedať sa nimi zhodiť.

Spomeň si, že Mária stála pod krížom. Svoj žiaľ prežívala postojačky. Spomeň si, ako Ježiš hovoril o hrôzach vo vesmíre i o slávnom príchode Syna človeka a svojím apoštolom povedal: „Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“(Lk 21, 28).
Spomeň si, ako Peter a Ján uzdravili ochrnutého, ktorý žobral pri chrámovej bráne. Peter mu povedal: „V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3, 6) . Potom ho vzal za ruku a pomohol mu vstať.

Musíš nabrať odvahu vzpriamiť sa v bojoch.
Pociťuješ nutkanie sťažovať sa, prosiť, poddať sa sebaľútosti a nájsť v nej uspokojenie.
Avšak vieš, po tomto ti srdce najviac netúži. Kým budeš stáť, môžeš slobodne hovoriť s druhými, dotýkať sa ich i prijímať od nich. Tým hovoríš a konáš zo svojho stredu a pozývaš druhých, aby aj oni hovorili a konali zo svojho stredu.
Takto sa vytvárajú skutočné priateľstvá a skutočné spoločenstvá. Boh ti dáva silu obstáť v bojoch.

Henri J. M. Nouwen – Vnútorný hlas lásky

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 16.04.2006 - 00:00
  Je to úžasný čas, v ktorom chrámom zaznieva "Toto je noc"... Je to úžasný čas, v ktorom slávime...
 • 14.04.2006 - 00:00
  Mystérium kríža, pred ktorým nielen na Veľký piatok stojíme, presahuje každého z nás. A pravdu...
 • 16.03.2006 - 01:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 22.09.2004 - 00:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 14:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...
 • 26.05.2003 - 00:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...
 • 18.04.2003 - 00:00
  Pod ťarchou ľudskej zloby a biedy dívaš sa cez pramienky krvi, ktoré otvárajú všetky póry, aby sa v...
 • 07.04.2003 - 12:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 12:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 01:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...