Chcel by som vystúpiť veľmi vysoko

Chcel by som vystúpiť veľmi vysoko, Pane,
nad moje mesto,
nad svet,
nad čas.
Chcel by som očistiť svoj pohľad a od teba si požičať oči.

Videl by som vtedy vesmír, ľudstvo, dejiny, ako ich vidí Otec. Videl by som v tej zázračnej premene hmoty, v tom stálom vrení života, tvoje veľké Telo, ktoré sa rodí pod dychom Ducha.
Videl by som krásnu, večnú myšlienku Lásky tvojho Otca, ktorá sa postupne realizuje.
Všetko zhrnúť v tebe, čo je na nebi i čo je na zemi.
A videl by som, že dnes, tak ako aj včera, podieľajú sa na tom aj najmenšie drobnosti. Každý človek na svojom mieste, každé zoskupenie i každý predmet.
Videl by som túto továreň i tamto kino, diskusiu o kolektívnej zmluve a kopanie studne. Videl by som, ako vyvesujú cenu chleba, aj húf mladých, čo idú na ples, rodiaceho sa chlapčeka aj zomierajúceho starca.
Videl by som najmenšiu čiastočku hmoty, aj najmenší záchvev života, lásku aj nenávisť, hriech a milosť.

S nadšením by som si uvedomil, že sa predo mnou odohráva veľké dobrodružstvo Lásky, ktoré sa začalo na úsvite sveta, posvätné dejiny, ktoré sa podľa prisľúbenia dovŕšia až v sláve, po zmŕtvychvstaní tela, keď si ty staneš pred Otca a povieš: Stalo sa, Ja som Alfa a Omega, Počiatok a Koniec.

Pochopil by som, že nič nie je profánne spomedzi vecí, osôb, udalostí, ale naopak, všetko bolo na počiatku posvätené Bohom, a všetko má byť posvätené skrze zbožstveného človeka.
Pochopil by som, že môj život, tento nepostihnuteľný dych v onom veľkom totálnom tele, je nevyhnutným pokladom v pláne Otcovom.

Vtedy by som padol na kolená, Pane, a obdivoval tajomstvo tohto sveta, ktorý napriek nespočítateľným a strašným zlyhaniam hriechu je dlhým pulzovaním lásky smerom k večnej Láske.

Chcel by som vystúpiť veľmi vysoko, Pane,
nad moje mesto,
nad svet,
nad čas.
Chcel by som očistiť svoj pohľad a od teba si požičať oči.

Michael Quoist : Cesta k úspechu

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 25.02.2002 - 01:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 01:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 01:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 13.04.2001 - 00:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 19:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...