Značka najvyššej kvality

V dobre sa odráža vnútorný postoj k druhým ľuďom. Pre dobro sa musíme rozhodovať sami, svojou vôľou. Dobro sa nedá konať z donútenia, a ak sa tak niekedy deje, jeho vykonávateľ to chápe ako ťažkosť a jeho príjemca z toho vycíti pachuť neúprimnosti. Tu nemá platiť slovo „musím“, ale slovo „chcem“.

Vo vytrvalosti sa odráža náš ľudský charakter väčšmi ako v čomkoľvek inom. Byť verný v dobrom – to je značka najvyššej kvality.

Ku konaniu dobra v skrytosti nás nabáda Kristus, ktorý odporúča, aby sme svoje dobré skutky nekonali na očiach verejnosti, ale v skrytosti, tam, kam vidí iba náš Otec nebeský.

A k láske niet čo dodať. Ona je zmyslom života a – ako hovorí apoštol Pavol – aj zväzkom dokonalosti.

Max Kašparů:
V plášti aj dalmatike

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články