Úvaha z pera môjho priateľa ...

Nazvime Ho dôverným priateľom...
Ukrytý v Eucharistii ako aj v človeku, všadeprítomný a vševediaci... Boh. Toľko o ňom počujeme rôznych názorov, v hlave máme zmätok. Je prísny? Trestajúci? Temperamentný? Tichý?... Aký je vlastne Boh?
Boh...
...je Bohom milosrdenstva... Miluje Pokoru, túži odpustiť každému kto za ním príde s túžbou zmeniť sa a zmieriť sa s Ním.
...je Bohom starostlivým... Je láskou otca a matky k dieťaťu, ktorá je nehasnúca, aj keď je ich dieťa na zlej ceste. Vždy je ochotný odpustiť a prijať svojho syna/dcéru s otvorenou náručou.
...je Bohom kontrastov... Všimnime si len prírodu. Letnú, teplú krajinu hrajúcu najrôznejšími farbami prikrýva snehom, a všetko oblieka do bielej prikrývky.
...je Boh romantik... Iba pre teba posial nebo toľkými hviezdami, a medzi nimi mesiac, rozlievajúc svetlo po tmavej oblohe, rozpíjajúc jej tmavomodrú farbu. Pre teba naplnil letný večerný vzduch sladkosťou a dobrodružstvom, akýmsi napätím dvoch milujúcich sa osôb. Len ty a Boh, váš osobný, ten najosobnejší vzťah. Skús vnímať. Pozastav sa v zhone dnešnej doby, preplnenej ruchom a nepokojom. Cítiš Ho? Je všade navôkol. Pozri sa bližšie a objavuj Ho.
...je Bohom všetkých temperamentov... Pozri, aký veľký je Pán. Stvoril nás na Jeho obraz. Každému nám dal nejakú z Jeho vlastností.
je Bohom odpúšťajúcim ... Daj mu svoje srdce a popros ho o odpustenie, nech si urobil čokoľvek. Božie milosrdenstvo nemá hraníc. Ono vidí do hĺbky tvojej duše, vníma tvoje túžby, stať sa lepším človekom. Ono vidí úprimnosť tvojej modlitby a snahu zmeniť sa. Preto nebuď ustarostený, či zvládneš byť lepší a zmeniť svoj život. Odovzdaj to Jemu, stačí, ak k nemu prídeš s ľútosťou v srdci. Urob prvý krok. A On k tebe spraví ďalších sto.
má zmysel pre detaily... Tak monumentálne veci ako vesmír dokáže prepracovať až do tých najmenších detailov.
má zmysel pre krásu... Okrem sveta, prírody a zvierat stvoril aj muža a ženu. Ženské a mužské telo je nádherným dielom stvoriteľa.
...je Bohom múdrym a inteligentným, vševediacim a všadeprítomným...

(Miroslav Kuka)

Informácie o Katarina Šteflíková

Obrázok používateľa Katarina Šteflíková

Krátke info o sebe (nepovinné)

Študujem v Trnave, odbor Ošetrovateľstvo =) ... a tak.
koflikova@gmail.com - kdyby neco =)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 16.03.2006 - 00:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 21.09.2004 - 23:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 13:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...
 • 25.05.2003 - 23:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...
 • 17.04.2003 - 23:00
  Pod ťarchou ľudskej zloby a biedy dívaš sa cez pramienky krvi, ktoré otvárajú všetky póry, aby sa v...
 • 07.04.2003 - 11:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 11:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 00:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...
 • 21.04.2002 - 23:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 00:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...