Ľahké je byť kresťanom medzi kresťanmi

Aké ľahké je byť kresťanom medzi kresťanmi. Aké ľahké je hovoriť o Božej láske, o skutkoch Pána v našich životoch, o slovách vo sv. Písme, keď sa rozprávame s niekým kto je veriaci ako my. Niektorí majú šťastie, že sú vypočutí aj ľuďmi, ktorí v Boha neveria. No čo robiť, keď sme sa ocitli v prostredí , kde nám chýba opora v nasledovaní Krista. Čo robiť ak sme sa ocitli v situácii, že si pripadáme ako blázni, keď chodíme do kostola, modlíme sa a vyznávame vieru v Ježiša. Každý z nás potrebuje spoločenstvo, potrebuje človeka, ktorý by mu povedal: ,,Drž sa Pána a nepúšťaj sa, On je tá správna Cesta.“ Filmy o svätých, kresťanská literatúra či hudba, návšteva sv. omše, modlitba, no napriek tomu náš život ovláda smútok a pocit samoty. Snažíme sa napredovať, no naopak máme pocit akoby sme sa vracali späť. Akoby nás okolie ťahalo ďaleko od Toho, do ktorého sme sa zaľúbili. Akoby pre Neho nebolo v dnešnej spoločnosti miesto. Hovorí sa, že ľahko sa udrží zlo medzi dobrým, ale ťažko dobré medzi zlým. ,,Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.“(Lk 10, 3)Pri týchto slovách si spomeniem na sv. J. M. Vianneya, ktorý ako taký ,,baránok“ dokázal premeniť všetkých ,,vlkov“ na ovečky. Určite to môže byť pre nás povzbudením- dá sa to, nie je to neuskutočniteľné V knihe Neznáma poslušnosť od p. Bernarda Ducrueta sa píše, že človek má prijať životné podmienky, ktoré mu Boh dal, ale nemá sa im poddať. Presne ako to urobil sv. Vianney. Prijal svoju dedinu ako svoj domov, no nepodriadil sa tamojším zvyklostiam. Nepodľahol alkoholizmu ani ničomu zlému. Pán ho poslal ako baránka medzi vlkov a on prežil. Určite aj on zažíval pocit opustenosti a samoty. No vďaka jeho horlivosti a bezhraničnej dôvery ho dnes môžeme uctievať ako patróna všetkých kňazov. Nám sa dnes môže zdať, že takéto zázraky do 21. storočia nepatria. Môžeme sa ohradiť tým, že ,,terajší“ ľudia by nás vysmiali, že dnes to chodí ináč a aj tým, že my sme predsa len obyčajný ľudia a J. M. Vianney bol svätý. Ale či nie je úlohou nás všetkých snažiť sa stať svätými? Áno, mnoho vecí sa od doby, v ktorej tento svätec žil zmenilo. Ale ostali aj také, ktoré budú platiť večne. A to sú sila modlitby a pôstu. Ak máme občas pocit, že sme na nesprávnom mieste, povzbuďme sa životom tohto svätca a prosme ho o pomoc. Pamätajme na to, že sme presne tam kde máme byť. Boh totiž chyby nerobí.

Informácie o Janka Dolinská

Redakčné články