Kto Boha miluje, na modlitbu si čas nájde


Keď tak čítam o tom, ako zvlášť ateisti odmietajú prijať existenciu Boha, ako sa v správnosti ich názoru utvrdzujú na svojich stránkach aj prieskumami, kde veriacim bolo namerané nižšie IQ ako ateistom (v podstate je to dosť možné, lebo k viere v Boha sa hlási popri intelektuáloch aj väčšie množstvo jednoduchých ľudí než k deklarovaným liberálom a ateistom), neviem či sa mám smiať alebo plakať. Stále viac vnímam, že práve modlitba je najúčinnejším spôsobom k záchrane aj ateistov.

Je to práve modlitba, ku ktorej nás viac krát vyzýval sám Pán Ježiš, apoštoli (...bez prestania sa modlite...) a v súčasnej dobe napr. Panna Mária v Medžugorí. Veľmi nás žiada práve o modlitbu za obrátenie hriešnikov. Za čo viac sa môžeme chcieť modliť, než za toto? Je v tom ukrytá veľká múdrosť. Je to okrem iného práve kľúč k odstráneniu utrpenia spôsobovaného hriechom vo svete.
Tiež chce, aby sme sa modlili za dary Ducha Svätého. Práve cez tieto dary môžeme oveľa účinnejšie svedčiť o Božej moci aj ateistom a pohanom. Mnohí práve cez dary Ducha Svätého, ktoré si môžeme vyprosiť, môžu byť zachránení a môžu sa obrátiť. I keď stále bude dosť takých, ktorí aj napriek zázrakom budú Boha odmietať.
Veď koľkí vedia napr. o eucharistickom zázraku v talianskom Lanciane, ktorý v podstate stále trvá alebo koľkí napr. videli niekoľko rokov trvajúce stigmy pátra Pia, ktorý podľa lekárov, ktorí ho skúmali mal dávno vykrvácať, či zázrak vo Fatime, ktorý predpovedali tri malé deti na základe slov, ktoré im povedala Panna Mária a v ten určený čas ho videlo okolo 70 000 ľudí? Dalo by sa ešte dlho pokračovať vo vymenovávaní podobných nadprirodzených javov, ktoré sú okolo nás v tomto svete prítomné. Netreba sa čudovať. Veď Pán Ježiš vykonal počas celého svojho pôsobenia množstvo aj verejných zázrakov a napriek tomu ho v tej krajine, ktorú zasypal zázrakmi, ukrižovali.
Ale Boh chce, aby sme to nevzdávali. Tak dajme patričné miesto v našich životoch modlitbe a o ostatné sa už Boh postará.

Rád by som ešte upozornil na modlitby Brigity Švédskej. Boh jej prisľúbil, že kto sa tieto modlitby bude rok modliť zachráni 15 duší svojich príbuzných z očistca, 15 duší z jeho príbuzenstva získa dar vytrvať v posväcujúcej milosti a 15 hriešnikov obráti ku kajúcemu životu. Samotná osoba, ktorá sa tieto modlitby pomodlí získa obrovské milosti, ktoré sa prejavia zvlášť pred jej smrťou.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články