Film: Svätý Augustín


Známy príbeh známeho svätca. Čo už môže koho na ňom zaujať. Pravdou je, že je to zaujímavé spracovanie Augustínovho života ukazujúce podrobne nielen život samotného Augustína, ale aj hrdinský boj svätej Moniky, Augustínovej matky, ktorá napriek veľkému ubližovaniu a ponižovaniu zo strany manžela a neskôr i syna Augustína nestratila vieru v Boha a lásku k blížnym. Vďaka svojej niekoľkoročnej vytrvalosti v modlitbe dokázala, odvážim sa povedať zachrániť, samozrejme s Božou pomocou, oboch – muža i syna, pre nebo. Ukážkový príklad toho ako aj veľké zlo dokáže premôcť veľká modlitba odriekaná s veľkou láskou. Pre mňa je hlavnou hrdinkou filmu práve Monika.


Augustín vyrastá v rodine, kde jeho otec holduje alkoholu, hazardným hrám a svoju ženu podvádza s inými mužmi. Samozrejmým výsledkom vplyvu takéhoto prostredia je rovnako aj u Augustína sebecký postoj k životu. Augustín sa dáva na dráhu rečníka a právnika. Jeho učiteľom je uznávaný Macrobius v Kartágu. Žiaľ neučí sa u neho čestnosti, poctivosti a hľadaniu pravdy v právnych sporoch, ale tomu ako klamstvami dosiahnuť vždy vlastný prospech a cieľ. Okrem toho začne žiť hýrivým spôsobom života. Neskôr začína vidieť koľko zla prinášajú jeho sofistikované podvody. Jeho učiteľ ho viedol k relativizácii pravdy, ale to v Augustínovi vyvoláva stále väčší a väčší boj. Napriek tomu stále upadal do väčšieho a väčšieho bahna hriechu. Neskôr začína žiť so svojou slúžkou, narodí sa mu nemanželský syn, vstupuje do sekty Manichejcov, vysmieva sa z kresťanov. Napokon ale opúšťa aj svoju slúžku a svojho syna. Začne spolupracovať s Valeriom, ktorý mu dopomôže stať sa cisárovým hovorcom. V mene cisára začne bojovať v diskusiách proti biskupovi Ambrózovi a proti kresťanom v Miláne.

Filozofické a teologické debaty s Ambrózom v ňom ale umocňujú potrebu nasledovať pravdu. Po tom čo sa Augustín stretáva s napomínaním a výčitkami svojej matky a keď stále viac vidí koľko utrpenia spôsobuje, niečo sa v ňom zlomí a vzoprie sa proti otroctvu hriechu, v ktorom bol uväznený. Otvorí sa voči pravde a Boh vstupuje do jeho života. Jeho život sa mení o 180 stupňov. Na scénu prichádza nový Augustín. Nie zvrhlý zbabelec a cisárov poskok, ale odvážny človek, ktorý chce svoj život naplniť láskou k Bohu a ľuďom s cieľom slúžiť Pravde.
Záver sa ďalej dotýka pôsobenia Augustína ako biskupa, jeho rečníckych a teologických bojov s viacerými sektármi.
Film ukazuje aj viacero iných skutočných osobností tej doby, ktoré pomáhali Bohu meniť srdcia ľudí, ale aj úpadok väčšinovej spoločnosti v tej dobe.

Dejom filmu sa prelína dobíjanie a obrana mesta Hippo pred Vandalmi, kde bol Augustín biskupom v závere svojho života. Ukážkovo vyjednal prímerie, ale pýcha iných spôsobila, že boju sa nakoniec nepodarilo vyhnúť. Excelentný príklad toho, ako dopadne človek i celá spoločnosť, keď sa ľudia prestanú spoliehať na Boha a viac sa začnú spoliehať na vlastné schopnosti a vlastnú silu.

Ako trošku slabé miesto vidím dialógy s biskupom Ambrózom, najmä niektoré jeho výroky a takisto plač Augustínovho syna, ktorý pôsobí až príliš neautenticky.
Treba mať na vedomí, že vo filme sa nachádza pár násilných scén a čiastočne tiež nahota v scéne pri záberoch na hýriacu pospolitosť, a tiež vyzývavo oblečené a správajúce sa ženy v niektorých ďalších scénach.

Tento film v ponuke napr. tu.
Súčasťou dvoch DVD je aj dokumentárny film o komunite augustíniánov.

/Recenzia patrí do série článkov Kvalitný film./

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články