Dovoľme Mu, aby nám zmenil život

Náš život nám často krát prinesie neočakávané situácie. Alebo lepšie povedané- stále. Sme postavení pred veci, ktorým nerozumieme, nechápeme a najradšej by sme pred nimi ušli. Život nás skúša. Skúša našu odvahu, odhodlanosť, vytrvalosť či trpezlivosť. A my plní beznádeje a zúfalstva sa vrháme až na samé dno našich ,,neriešiteľných“ problémov. Vrháme sa hlbšie a hlbšie, čoraz smutnejší a bez síl. Nedokážeme sa pohnúť a postaviť sa zoči- voči nástrahám, ktoré prináša rozbúrená rieka. Plačeme...Kričíme...Sme jednoducho zúfalí...Ľudia sa nám otočili chrbtom alebo sme sa chrbtom otočili my im. Nedokážu nám pomôcť. My si nedokážeme pomôcť. Topíme sa. Tu prichádza čln. Malý celkom jednoduchý a obyčajný. Chudobný, no plný bohatstva. ,,Poď dieťa moje, zachránim Ťa,“ ozýva sa hlas. Niet inej šance. Niet krajšej šance ako chytiť sa Ježišovej ruky. Aké jednoduché. Konečne prišiel niekto, kto nám pomohol. V poslednej chvíli. A naša radosť je aj Ježišovou radosťou, pretože Jeho hlas na nás volal už dlho. ,,Konečne si ma počulo dieťa drahé, aký som len rád, že si so mnou.“ A my, ktorí sme nikomu a ničomu nedôverovali, sem zrazu plní detskej dôvery a spokojnosti. Odrazu sme úplne iní. Čo sa to s nami stalo? Nestihli sme si to ani všimnúť a Ježišova láska k nám nás zrazu premenila na úplne iných ľudí. Sme šťastní. Nachádzame radosť v drobných veciach každého jedného dňa, ktorý príde. Tešíme sa zo slnečného dňa aj z dažďa, vďaka ktorému vyrastú kvety plné vôní. Dieťa v obchode nám venuje úsmev a my sme celí bez seba. Nezvládnuteľné veci v našich životoch sú odrazu príliš ľahké. Čo sa s nimi stalo? To Ježiš si ich zobral do svojho člnu. Akosi zázračne je s Ním všetko jednoduchšie. V ľuďoch okolo nás vidíme Jeho tvár, ktorá v nás vzbudzuje pokoj z Jeho prítomnosti. A tak ako miluje nás, miluje aj ostatných. Tak ako sa stará o nás, tuží sa starať o všetkých. Počujme Jeho hlas, ktorý k nám volá a prosí: ,,Poď dieťa moje.“ Dovoľme Mu, aby nám svojou láskou zmenil náš život. Nehľadajme šťastie, kde nie je. Nehľadajme lásku, kde jej niet. Šťastie spočíva v láske a ,,láska je z Boha.“ (1Jn 4,7)

Informácie o Janka Dolinská

Redakčné články