Reportáž z čias, keď sme vedeli snívať

Ružena Dvořákova – Žiaranová: Talianske impresie

„Krásu treba nielen vidieť, ale dať sa ňou aj ovanúť, nadchnúť, ba aj očariť, uchvátiť, ale najmä zušľachtiť“, konštatuje autorka na záver svojho životného cestovateľského bilancovania. A ešte niečo: treba sa podeliť sa o prežité.
Talianske impresie, ktorými sa o to pokúša, sú viac než iba cestopisom. Uznávaná prekladateľka Ružena Dvořákova – Žiaranová na základe spomienok na dva nie veľmi dlhé pobyty v slnkom zaliatom Taliansku približuje ducha cestovania. Do osobných spomienok z navštívených miest vtkáva bohaté dejepisné a zemepisné informácie, vďaka ktorým sa môže čitateľ v duchu živo preniesť do Benátok, Florencie, Ríma či Neapolu a dozvedieť sa veľa nového.

Spoza riadkov priam cítiť vôňu oleandrov, počuť typický ruch na uličkách a námestiach talianskych miest, majestát a patinu ich kultúrnych pamiatok. Spôsobom ako autorka vo svojej osobnej výpovedi prežívala prítomnosť na miestach, ktorými denne prechádzajú tisíce turistov hovorí veľa aj o dobe, v ktorej sme nie tak dávno žili u nás doma.

Z jednej cesty do Talianska sa žilo desaťročie i dve a niekto i celý život. Cestovanie bolo najmenej prístupné práve pre tých, čo si ho vedeli najlepšie vychutnať, pre ľudí ducha, nie otrokov režimu. Človek sa dlho tešil na cestu a dlho žil z nej, mal čas snívať i spomínať, čím sa zážitok mnohonásobne umocňoval. Vonkoncom to nevyznieva ako sťažovanie si ani nostalgia za zašlými časmi. Skôr je to povzbudenie šťastnejšej generácii vážiť si a do hĺbky vychutnať každú podobnú príležitosť. Nezostať pri vonkajších, rýchlo prichádzajúcich i odchádzajúcich dojmoch.

Talianske impresie sú šlabikárom cestovateľského ducha. A sú aj učebnicou duchovného života. Nielen povzbudivými biblickými citátmi, v ktorých autorka nachádzala odpovede na ľudsky neriešiteľné či nepochopiteľné situácie. Na vlastnom príklade učí duchovne čítať reč udalostí, radiť sa s duchovným sprievodcom, ktorým je sám Stvoriteľ krajín a ich miest i ľudí, rozpoznávať, ako hľadajúcim a milujúcim Pána všetko slúži na dobré. Stačí s vďakou prijať aj nepríjemné zmeny plánov a už sa ukazuje ich bohatá náhrada a človek začína „chápať súvis navonok nesúvisiacich udalostí“.

A ešte na niečom si čitateľ Talianskych impresií pochutná: na šťavnatej, bohatej slovenčine, ktorú môžeme počuť čoraz zriedkavejšie. To všetko tvorí esprit tejto navonok skromnej no vnútorne bohatej knihy. Kto zakúsil niečo podobné, oživí si a obohatí vlastné spomienky, kto sa na cesty chystá, nájde tu recept ako vnímať to, čo je očami neviditeľné a podľa Malého Princa práve to podstatné.

__________
Kniha vyšla vo vydavateľstve Porta libri, www.porta.sk


Informácie o Marián Gavenda

Redakčné články

 • 22.04.2002 - 00:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 01:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...
 • 24.03.2002 - 13:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 01:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 06.03.2002 - 00:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 01:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 01:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 01:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 13.04.2001 - 00:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 19:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...