Facelift portálu alebo niečo viac?

Ponajprv mi treba priznať, že už dlhšie som sa pohrával s myšlienkou modifikácie a vytvorenia novej verzie portálu. Avšak v poslednom čase a s vedomím rokov, ktoré existuje jeho doterajšia verzia (viď história portálu), sa myšlienka novej verzie stávala čoraz viac naliehavejšou až do tej miery, že tento článok môže byť čítaný už v novej verzii portálu.
V novej verzii a o novej verzii, teda niekoľko informácií o zmenách, ktoré sme vykonali.

Facelift i zmeny pod kapotou...

Začal som faceliftom, keďže prvá vec, ktorú si návštevník portálu všimne, je zmenená grafická úprava a obsah úvodnej stránky. Je to síce najviditeľnejšia zmena, ale určite nie najpodstatnejšia. Nová grafická úprava sa podriadila obsahu úvodnej stránky, a keďže zmena vzhľadu stránok býva takmer vždy rozporuplne prijatá, rátame s tým, že v prípade potreby sa vzhľad portálu bude ešte meniť, resp. dopĺňať.

Najpodstatnejšia zmena je pod kapotou portálu, t.j. najnovšia verzia redakčného systému Drupal, ktorý portál používa. Už minulá verzia bola vytvorená v Drupale (o dve generácie staršom), ale keďže vtedajší kód sme do veľkej miery upravovali a dopĺňali, sami sme si zatvorili cestu na relatívne ľahký neustály prechod na novšie verzie. V súčasnosti - po aktuálnej migrácii - sme prehodnotili spôsob našich zásahov do kódu, takže kód portálu bude možné neustále aktualizovať a vylepšovať.

Ďalšou veľkou zmenou je prehodnotenie modulárnosti predchádzajúcej verzie portálu, ktorej dôsledkom bola fragmentácia a postupné vytvorenie samostatných užívateľských oblastí portálu. V aktuálnej verzii - okrem častí, ktoré sú vzhľadom na obsah, resp. technológiu úplne samostatné - sa snažíme prakticky všetko integrovať do jedného redakčného systému.

Zároveň s prehodnotením modulárnosti sme sa vzdali niektorých častí, ktoré sme v minulej verzii mali ambície rozbehnúť (Galéria, Slovník) a tiež častí, ktorých existenciu chceme ukončiť, resp. po prehodnotení pretvoriť (Vyhľadávač, Bude).

V redakčnom systéme pribudla časť Webhosting, ktorá v sebe integruje informácie o všetkých webhostingových aktivitách združenia Christ-Net.Sk. Tie v súčasnosti predstavujú drvivú väčšinu našich aktivít, čo sa žiaľ odrážalo i na obsahovej stránke portálu.

Čo nás ešte čaká?

Pre migráciu databáz sme si za základ zvolili databázy blogov, takže ich obsah je migrovaný do nového portálu kompletne. Taktiež je úplne prenesený obsah častí Pamiatky a Liturgika.

Články, príspevky z Témy pre teba, Knihy on-line a obsah Kolovrátka postupne prenášame do aktuálnej verzie portálu. Prosíme vás preto o trpezlivosť.

Registrovaní užívatelia predchádzajúcej verzie portálu

Zaregistrovaní blogeri a užívatelia blogov z minulej verzie portálu sa môžu prihlásiť na úvodnej stránke portálu a písať blogy i komentáre k článkom. Noví užívatelia - súhlasiaci s Kódexom blogera - sa môžu taktiež registrovať.

Chcel by som upozorniť blogerov, ktorí pracovali s formátovaním vkladaného textu (vkladanie obrázkov a pod.), že v novej verzii sú v tejto oblasti malé zmeny (netreba zadávať class, /files miesto ./files,...). Kompletné informácie z tejto oblasti sú uvedené na stránke Ako vytvoriť blog.


Ďalšie informácie o Christ-Net.Sk je možné nájsť na stránke O portáli. Zachovajte nám, prosím, svoju priazeň a spoločne prosme nášho Pána, aby jeho požehnanie mocne pôsobilo v nás všetkých, ktorí sa budeme na stránkach portálu stretávať.


__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS

 #

Podujatia a akcie

Dnešným dňom pribudol na portáli kalendár a databáza kresťanských akcií a podujatí. Nahrádza samostatnú časť Bude z predchádzajúcich verzií portálu. Kalendár podujatí je v menu Podujatia a akcie, pričom najbližšie podujatia sú zobrazené i na úvodnej stránke v stĺpci Podujatia.

Informácie o zaujímavých akciách a podujatiach nám môžete posielať prostredníctvom kontaktného formulára, pričom treba zvoliť kategóriu Podujatia a akcie.

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články