Film: Slavíci v kleci (Les Choristes)


Učiteľ Clément Mathieu prichádza do školy určenej pre problémových chlapcov. Vládne tu tvrdý režim, pod vedením tunajšieho vypočítavého a nie veľmi citlivého riaditeľa školy. Clémentovou záľubou je hudba prostredníctvom ktorej sa mu darí získať si i chlapcov. Vedenie školy mu spočiatku kladie rôzne polená pod nohy, pretože jeho prístup je na miestne pomery značne nekonvenčný. Keď si časom aj širšie okolie začne všímať, aké úspechy učiteľ Clément Mathieu so svojimi zverencami dosahuje, začne byť viac akceptovaný aj samotným riaditeľom školy. Neskôr sa ale situácia medzi učiteľom Clémentom a riaditeľom školy opäť skomplikuje, kvôli rozličným ťažkostiam, ktoré sa v škole vyskytnú. Ich konflikt vyvrcholí tým, že je zo školy vyhodený. Napriek tomu jeho pôsobenie nezostáva bez odozvy. Prináša ovocie v podobe zmeny neskoršieho života niektorých chlapcov, ktorí ho vďaka jeho láskavému jednaniu začali mať radi. Jedného chlapca, ktorý je sirotou si dokonca vezme k sebe.

Film je vcelku dobre spracovaný, avšak to ako sa darí Clémentovi pracovať medzi problémovými chlapcami (po viacerých stránkach), bez väčších ťažkostí, resp. bez väčšej rebélie zo strany chlapcov môže na nejedného diváka pôsobiť trochu ako utópia. Príbeh ale pekne ukazuje, že je pri výchove lepšie voliť láskavý prístup než autoritatívny. Taktiež film dobre zobrazuje, že aj z chlapcov, ktorí môžu na prvý pohľad pôsobiť ako úplne neschopní sa dá veľa pozitívneho vydolovať, ale je potrebné, aby mali pri sebe dospelú osobu, v ktorej nájdu oporu a záujem o nich.

Negatíva filmu: neúctivé správanie k dospelým, násilie v podobe napr. bitia chlapcov v škole;
Réžia: Christophe Barratier. Hrajú: Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Merad.

Tento film v ponuke napr. tu.

/Recenzia patrí do série článkov Kvalitný film./

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články