Meno biskupa v eucharistickej modlitbe

V súvislosti so zmenou hraníc diecéz sa niektorí správne pýtajú, kedy majú začať uplatňovať túto zmenu v eucharistickej modlitbe.
O zmene hraníc diecéz liturgické knihy nevravia - je to skôr právnická záležitosť, ktorú upravujú jednotlivé dekréty, ale o novom biskupovi hovorí Caeremoniale Episcoporum v bode 1147:

"Odo dňa kánonického prevzatia vlastnenia diecézy hovoria meno biskupa v eucharistickej modlitbe všetci kňazi, ktorí slávia omšu v jeho diecéze, a to aj v kostoloch a kaplnkách exemptných." - z toho jasne vyplýva, že moment, od ktorého sa má začať vyslovovať meno biskupa v eucharistickej modlitbe je kánonické prevzatie vlastnenia diecézy, čo sa deje liturgickým obradom spravidla v katedrále - nie jednoduchým vyhlásením menovania za biskupa. Rozhodujúci je však vždy pápežský dekrét - ak sa o tom zmieňuje.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články