Zomrel Mons. Vincent Malý

Dňa 26. januára zomrel Mons. Vincent Malý, apoštolský protonotár, prekladateľ liturgických kníh, dlhodobý propredseda a neskôr podpredseda liturgickej komisie, šéfredaktor časopisu Liturgia, autor mnohých publikácií prekladovej a pôvodnej tvorby. Jeho odchod je významným medzníkom v dejinách obnovy liturgie na Slovensku.

Apoštolský protonotár, mons. VINCENT MALÝ, Dr. h. c., sa narodil 3. 9. 1922 v Čiernych Kľačanoch, po absolvovaní gymnázia študoval teológiu v Bratislave (1942-1947). Pôsobil ako kaplán v Pribete, Leviciach, administrátor v Bratislave-Trnávke, v Trnave na Kopánke a od r. 1969 v Lužiankach. Menovanie za monsignora dostal r. 1979. Od r. 1982 je dekanom nitrianskeho dekanátu Trnavskej (neskôr Bratislavsko-trnavskej) arcidiecézy. R. 1997 sa stáva Apoštolským protonotárom. Pracoval ako člen diecéznej kňazskej rady, tajomník Slovenskej liturgickej komisie (od r. 1979), (propredseda 1987-1978), šéfredaktor časopisu Liturgia od jeho vzniku do r. 2004, ale aj potom, ako výkonný redaktor. V r. 1990-1999 účinkoval ako pedagóg na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, od r. 1992 ako vedúci katedry liturgiky, ktorá vznikla z jeho podnetu. R. 1997 získal čestný doktorát filozofických vied na Trnavskej univerzite. Bol redaktorom väčšiny pokoncilových liturgických kníh na Slovensku. Všetky dnes používané liturgické knihy išli cez jeho ruky. Významne spolupracoval na preklade Svätého písma podľa Neovulgaty. Svoju najobsiahlejšiu štúdiu "Slávenie svätej omše" uverejňoval na pokračovanie v časopise Liturgia (1991-1998). Príspevky o liturgickej obnove na Slovensku a o činnosti SLK uverejňoval po latinsky v oficiálnom periodiku Kongregácie pre bohoslužbu - Notitiae. Mons. Malý je osobnosťou, ktorá sa pri štúdiu liturgickej obnovy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku nedá obísť.

PrílohaVeľkosť
Mons. Vincent Malý13.39 KB
Ján Pavoll II. s Mons. Malým27.73 KB

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 07.04.2003 - 12:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 12:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 01:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...
 • 22.04.2002 - 00:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 01:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...
 • 24.03.2002 - 13:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 01:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 06.03.2002 - 00:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 01:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 01:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...