Používanie biretu v obnovenej liturgii

V poslednej dobe sa ma často niektorí ľudia (ba aj kňazi) pýtali na používanie biretu. Prekvapila ma veľká medzera v informovanosti o tejto súčasti liturgického odevu, preto som sa rozhodol o tom napísať, i keď som presvedčený, že sú mnohé iné dôležitešie témy.

Krátky exkurz do histórie

Prvé zmienky o pokrývke hlavy, ktoré korešpondujú s biretom, sú okolo 10. stor. Vtedy sa volal pileus, alebo tiež infula. Následne v 13. storočí sa už volá biret a podobal sa skôr dnešnému pileolu (solideu). Už vtedy existoval strapec, alebo malý brmbolec na uchopenie. Neskôr sa biret zväčšoval a pribudli rohy (tri na obyčajnom a štyri na doktorskom) a zmenil sa materiál (biret sa začal vystužovať kartónom), čím sa dostal takmer do dnešnej podoby (15. stor.). V čase pred reformou Druhého vatikánskeho koncilu bol biret povinnou súčasťou liturgického odevu. V krajinách bývalého Rakúsko-Uhorska na základe privilégia bolo možné biret používať aj bez chórového odevu, keď klerik prichádzal v reverende celebrovať.

Súčasnosť

Krátko pred reformou Druhého vatikánskeho koncilu sa zrušila povinnosť používať biret a stal sa tak fakultatívnym (každý sa mohol rozhodnúť individuálne, či použije biret, alebo nie). Táto legislatíva platí dodnes. Vynikajúco tu vidno ducha reformy - vyžaduje sa iba to, čo je nevyhnutné na slávenie liturgie a ostatné sa posúva na individuálne rozhodnutie. Tu býva prameň niektorých nedorozumení a nesprávnych postojov, že niektorí by chceli diktovať všetkým aby biret používali a iní ho priam zakazujú. Oba postoje sú extrémne a nezodpovedajú duchu liturgickej reformy. Ide o autonómne rohodnutie jednotlivca, podobné iným, napr. či si vezme hodinky alebo nie, či si dá mlieko, minerálku alebo obyčajnú vodu.

Hoci je biret primárne súčasťou chórového odevu, možno ho používať aj pri svätej omši, vysluhovaní sviatostí a svätenín a pri pobožnostiach. Jeho farba a prevedenie sa líši podľa úradu alebo služby či titulu nositeľa, nie podľa liturgickej farby alebo slávnosti. Základným prevedením je čierny biret s tromi lopatkami a čiernym brmbolcom. Doktorský biret má štyri lopatky. Kanonici tiež nosia čierny biret, pokiaľ nie sú vyznačení nejakým titulom alebo úradom (aj biskup môže byť zároveň kanonikom, napr. v Prahe). Ostatné úrady a hodnosti sa riadia normami uvedenými v Caeremoniale Episcoporum, n. 1199-1210 a tiež osobitnou inštrukciou, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Caeremoniale Episcoporum zapovedá používanie biretu ako bežnej pokrývky hlavy, vtedy sa má používať klobúk. Netýka sa to doktorského biretu, ktorý má odlišnú farbu, alebo prevedenie (napríklad niekde sa používa červený, alebo bordový doktorský biret) takýto biret sa nemôže používať v liturgii (ibaže by na to bolo zváštne dovolenie alebo zvyk) ale mimo liturgie sa používať môže a to aj ako bežná pokrývka hlavy.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články